Nieuwbouw appartementencomplex te Roosendaal

Een complex met commerciële ruimten op de begane grond  en  in totaal 43 woningen verdeeld over de 3 bouwlagen. We hebben een ontwerp gemaakt dat binnen bestemmingsplan antwoord geeft op  zowel de grootstedelijek bouwvolumes aan de Noorzijde als het kleinstedelijke pandjesprincipe aan de Zuidzijde van de locatie. 

Bij het ontwerpen van De Bookelaar zijn eerst volgens een first principles analyse de belangrijkste ontwerpkaders in beeld gebracht. De locatie vormt een stedenbouwkundig overgangspunt van grootschalige volumes en zichtlijnen aan de noordzijde naar de kleinschaligheid en korte zichtlijnen verderop in de Hulsdonksestraat. De noord—zuid oriëntatie biedt de mogelijkheid voor een vergelijkbare woonkwaliteit qua bezonning voor de woningen aan de straatzijde en aan het binnenterrein. Daarnaast wordt binnen het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden voor een aaneengesloten bouwvolume uitgaande van twee lagen en een kap. Vervolgens is gekozen voor een rationeel ontwerp met een hedendaagse architectuur voor de gevel. Hiermee kan een maximale invulling gegeven worden aan het door de opdrachtgever gewenste pragmatisme.

De functies zijn ingedeeld, passend bij de stedenbouwkundige ligging. De commerciële ruimte aan de noordzijde bij de grootschaligere bouwblokken en grotere zichtlijnen, de woningen aan de zijde van de Hulsdonksestraat. De gevel wordt middels dieptesprongen geparcelleerd, wat aansluiting geeft op het in het beeldkwaliteitsplan genoemde pandjesprincipe. De parcellering is zo vormgegeven dat deze de architectuur van het complex versterkt en juist geen fictieve nabootsing wordt van het pandjesprincipe verderop in de Hulsdonksestraat. In het gevelontwerp geeft een verloop van een grof naar fijn vervolgens de subtiele invulling aan het bijzondere stedenbouwkundige karakter van de locatie. De individuele woningen zijn afleesbaar doordat de verdiepte kaders met gevelopeningen afgestemd zijn op de achterliggende appartementgrootte. De verdiepingshoge gevelopeningen zullen het interieur extra cachet geven en daarmee de woonkwaliteit vergroten.

Door de ontwerpingrepen op stedenbouwkundig niveau samen te voegen met de ontwerpingrepen op woningniveau is het eenvoudige, pragmatische volume omgevormd naar een volume met gelaagdheid. Deze gelaagdheid roept een hoogwaardige kwaliteit op en zal De Bookelaar vanzelfsprekend esthetisch blijven boeien, zonder overbodige ornamenten.

 

Geef een antwoord