Nieuwbouw appartementencomplex te Roosendaal

Een complex met commerciële ruimten op de begane grond  en  in totaal 43 woningen verdeeld over de 3 bouwlagen. We hebben een ontwerp gemaakt dat binnen bestemmingsplan antwoord geeft op  zowel de grootstedelijek bouwvolumes aan de Noorzijde als het kleinstedelijke pandjesprincipe aan de Zuidzijde van de locatie. 

Bij het ontwerpen van De Bookelaar zijn eerst volgens een first principles analyse de belangrijkste ontwerpkaders in beeld gebracht. De locatie vormt een stedenbouwkundig overgangspunt van grootschalige volumes en zichtlijnen aan de noordzijde naar de kleinschaligheid en korte zichtlijnen verderop in de Hulsdonksestraat. De noord—zuid oriëntatie biedt de mogelijkheid voor een vergelijkbare woonkwaliteit qua bezonning voor de woningen aan de straatzijde en aan het binnenterrein. Daarnaast wordt binnen het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden voor een aaneengesloten bouwvolume uitgaande van twee lagen en een kap. Vervolgens is gekozen voor een rationeel ontwerp met een hedendaagse architectuur voor de gevel. Hiermee kan een maximale invulling gegeven worden aan het door de opdrachtgever gewenste pragmatisme.

De functies zijn ingedeeld, passend bij de stedenbouwkundige ligging. De commerciële ruimte aan de noordzijde bij de grootschaligere bouwblokken en grotere zichtlijnen, de woningen aan de zijde van de Hulsdonksestraat. De gevel wordt middels dieptesprongen geparcelleerd, wat aansluiting geeft op het in het beeldkwaliteitsplan genoemde pandjesprincipe. De parcellering is zo vormgegeven dat deze de architectuur van het complex versterkt en juist geen fictieve nabootsing wordt van het pandjesprincipe verderop in de Hulsdonksestraat. In het gevelontwerp geeft een verloop van een grof naar fijn vervolgens de subtiele invulling aan het bijzondere stedenbouwkundige karakter van de locatie. De individuele woningen zijn afleesbaar doordat de verdiepte kaders met gevelopeningen afgestemd zijn op de achterliggende appartementgrootte. De verdiepingshoge gevelopeningen zullen het interieur extra cachet geven en daarmee de woonkwaliteit vergroten.

Door de ontwerpingrepen op stedenbouwkundig niveau samen te voegen met de ontwerpingrepen op woningniveau is het eenvoudige, pragmatische volume omgevormd naar een volume met gelaagdheid. Deze gelaagdheid roept een hoogwaardige kwaliteit op en zal De Bookelaar vanzelfsprekend esthetisch blijven boeien, zonder overbodige ornamenten.

 

Woningverbetering 18 woningen te Nieuwpoort

Bij de 18 woningen van woningstichting Lek en Waard wonen wordt het energierenovatie concept toegepast dat we in nauwe samenwerking met Zwaluwe Bouw hebben ontwikkeld. Dit concept voorziet de woningen van hoogwaardige isolatieschil aan de buitenkant van de woning. Dit kost geen ruimte binnen en alle koudebruggen etc. worden hiermee opgelost. De aansluitingen en isolatiewaarden kunnen nu naar nieuwbouwniveau of hoger. Bijkomend voordeel is dat de complete esthetiek van de woning ook opgewaardeerd kan worden en is de overlast voor de bewoners minimaal.

In dit project is gekozen voor een mooie donkere steen en een compleet andere gevelindeling, uiteraard wel op basis van de bestaande gevelopeningen. 

NOM woning Stiphout

Gasloos bouwen geldt als uitgangspunt voor deze nieuwe wijk in Stiphout. De opdrachtgever stelde echter een hogere ambitie en wenste een NOM (Nul Op de Meter) woning. Samen met de opdrachtgever zijn diverse stijlen bekeken voor de vormgeving en is er uitgebreid nagedacht over de indeling. Het resultaat is een ontwerp dat optimaal gericht is op de kwaliteiten van het kavel en de omgeving. De indeling is toekomstbestendig en biedt flexibiteit in het gebruik. De eyecatchers in de indeling vormen ook de dragers voor de architectuur van de woning: het grote uitgebouwde raam met uitzicht op het groen en de entree met vide in het risaliet. 

Selectie woningverbetering Zwijndrecht

Voor de woningverbetering van 76 woningen in Zwijndrecht maakten wij in consortium een ontwerp waarin we een optimum vonden tussen karakter voor de wijk, technische verbetering van de woningen en overlastbeperking. De straatnamen van de wijk waren vernoemd naar de voormalige Nederlandse koloniën. We hebben de wijk eigenheid en karakter gegeven door het in het ontwerp al aanwezige keimwerk in te zetten om silhouetten te maken. Deze silhouetten tonen de beschermde diersoorten van het eiland waar de straat naar vernoemd is. Technisch voorziet het plan in het oplossen van alle aanwezige klachten doordat de gehele schil aangepakt wordt, waarbij ook het toekomstscenario in de huidige aanpak verwekt is.

In onderstaande beelden is te zien hoe de twee verschillende woningtypen hun eigen kwaliteiten behouden en toch samen passen in het totaalontwerp door de diverse ingrepen. 

Klik hier voor de animatie (in nieuw tabblad)