Datacenter als warmteleverancier gebouwen

In 2011 werd met de inzending Church on a Cloud een nieuwe manier van warmtelevering voorgesteld. Waar het destijds vernieuwend was, is het inmiddels een gangbaardere techniek geworden.

De regelgeving zorgt ervoor dat er eisen gesteld worden aan de energiezuinigheid van de gebouwen die nieuw gebouwd worden. Als dan een nieuw datacenter neergezet wordt, kan alle warmte gewoon geloosd worden in de buitenlucht als afval, dit staat los van de isolatie die in de gevel zit natuurlijk. Het kost moeite de IT branche over te halen om groene datacenters te bouwen, vaak wordt er nog gekozen voor snelle goedkope oppervlakte aan servers.

Er is vraag vanuit de markt naar energiezuinige serverruimte. Groene datacenters worden daarom wel degelijk al gebouwd. Dit kan alleen door de afvalwarmte te gebruiken. Door slim te combineren bij nieuwbouwprojecten kan men een gratis warmtebron voor de ene partij combineren met een gratis groen label voor de andere partij.

Neem contact met ons op en wij gaan met u aan de gang projecten te realiseren waarbij het datacenter een deel van de warmte voorzien voor kantoren, zorggebouwen, woongebouwen of zelfs vrijstaande woningen.

Geef een antwoord