Concrete Power

Er werd gevraagd om een voorstel te doen voor speels beton in de openbare ruimte. Dit voorstel combineert de huidige trend richting duurzaam opgewekte stroom met een speels karakter van beton in de openbare ruimte.

Concrete Power voorziet diverse standaard betonnen elementen van elektrische stroomvoorziening. In de beelden is bijvoorbeeld een trottoirband uitgerust met een stroomaansluiting. De bedoeling is dat elektrische auto’s op dit soort punten kunnen worden opgeladen. Door een groene toeslagstof toe te voegen aan het beton wordt het oplaadpunt op een speelse manier herkenbaar.

Naast de elektrische auto’s is er juist vooral een enorme groei aan elektrische fietsen. Mensen hebben niet altijd een tweede accu bij zich, dus een standplaats met energievoorziening kan dan uitkomst bieden.

Om de stroomvoorziening te starten kan gebruikgemaakt worden van de sms-code op het element. Vergelijkbaar met de toiletten op NS stations kan op afstand de stroomtoevoer gestart worden. Op deze manier kan er geen misbruik van gemaakt worden en is er een verdienmodel.

Een ander onderdeel van de huidige samenleving is de mobiele telefoon. Door een betonnen ontmoetingsplek met stroomvoorziening te ontwerpen op plekken waar veel mobiele telefoons zijn, is het veel voorkomende probleem van lege accu’s verholpen.

Speelse betonnen elementen zorgen ervoor dat elektriciteit voor iedereen in de openbare ruimte toegankelijk wordt.

concrete power voor auto's concrete power in stoeprand concrete power voor electrische fietsen concrete power code voor aanmelden concrete power sociale functie concrete power opladen mobiele telefoon

Greenscapes

Het BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) selecteerde veertien ontwerpen van startende Brabantse architecten en bundelde deze ontwerpen in de uitgave ‘Kracht, karakter, innovatie’. De ontwerpen zijn gericht op de provincie Noord-Brabant. Mijn concept Greenscapes is een van de geselecteerde ontwerpen. Greenscapes bevordert bewustwording van de Brabander voor de natuurlijke ruimte om hem heen. De Greenscapes informeren en activeren door op hoogstedelijke plekken de actuele, dichtbije natuur te laten zien.

Een van de grote kwaliteiten van Brabant is namelijk dat er midden in of dichtbij hoogstedelijke gebieden vaak prachtige natuur te vinden is. Helaas heeft niet iedereen dat in de gaten. Met de Greenscapes wordt een live cameraverbinding opgezet waarmee deze natuur constant getoond wordt. Als aanvulling bij dit beeld wordt een schema getoond waarin men zien op welke manieren men op de desbetreffende plek kan komen. Hierdoor wordt extra benadrukt wat de kwaliteit is, maar ook hoe bereikbaar deze is.

De uitgave ‘Kracht, karakter, innovatie’ is gepresenteerd op een drukke boekpresentatie op 21 januari 2011. Het eerste exemplaar is daar uitgereikt aan voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen. Het enthousiasme was ook bij landelijk vakblad ‘De Architect’ groot en zij hebben de uitgave aan hun maartnummer toegevoegd, zodat Greenscapes door heel Nederland verspreid werd.

greenscapes impressie greenscapes publicatie greenscapes informatie

 

Drijvende stedelijke dijk

TNO schreef op Battle of Concepts een prijsvraag uit om ideeën te genereren voor dijken in stedelijke gebieden. De doelstelling van de prijsvraag was om dijken multifunctioneel te maken zonder dat er kostbare ruimte verloren gaat. Een andere wens was dat het uitzicht zoveel mogelijk behouden bleef. Met mijn Drijvende stedelijke dijk heb ik een vernieuwend antwoord kunnen geven op de vraag van TNO. De dijk voegt namelijk op een functionele manier natuurlijke ruimte toe aan de stad en er is bovendien altijd maximaal uitzicht.

Het concept ‘drijvende stedelijke dijk’ was goed voor de eerste prijs van de prijsvraag. In een vervolgsessie bij TNO is vervolgens nagedacht over verbeteringen en technische mogelijkheden voor de top 3 concepten.

Battle of Concepts is een platform dat meerdere prijsvragen aan biedt. Inmiddels sta ik binnen de top 100 van de battle ranking (+3000 deelnemers) op dit platform.

drijvende stedelijke dijk impressie drijvende stedelijke dijk ranglijst