Deze twee woningen vormen samen één pand en staan in een grote rij voor oorspronkelijke drive-in woningen. Iedere woning in de rij heeft inmiddels zijn eigen karakter gekregen door de vele veranderingen die er hebben plaats gevonden.

De ontwerpkeuze die wij hebben gemaakt bij het renoveren van de voor en achtergevel van dit pand is dat we de diversiteit behouden, maar ook de bestaande structuur van de kozijnen en de woningscheidende wanden verduidelijken. We hebben hiervoor materialen gekozen waarbij we binnen de inbouwdieptes blijven van de bestaande situatie, maar toch voldoen aan de nieuwbouweisen.

Resultaat zal zijn dat de twee adressen dadelijk overal over eenzelfde, hoge kwaliteit, gevel beschikken. Daarnaast wordt met deze renovatie op een mooie manier de diversiteit benadrukt en kan deze ingreep mogelijk een aanleiding zijn voor een vergelijkbare aanpak bij de overige panden.

Leave a Comment