Het huidige woonhuis beschikt over een kleine keuken. De keuken op dezelfde plek behouden, maar wel vergroten vergde een relatief grote constructieve aanpassing. Doordat er toch flink verbouwd moest worden, is besloten ook een andere wens in te vullen, namelijk het verbeteren van het gevelbeeld en een mooie open trap in de woning.

Met een zo eenvoudig mogelijk ontwerp wisten we de woning op te waarderen op functioneel en esthetisch gebied. 

 

Leave a Comment