Hoe kan een bestaand kantoor worden herbestemd tot een zorggebouw?

In voorliggend voorbeeld is binnen een standaard kantoorstramien gekeken hoe twee verschillende zorgconcepten kunnen worden ingepast.

Binnen het 5,4 meter stramien valt het volgende op. De grote slaapkamer en ruime woonkamer krijgen veel daglicht en er is geen hinder van de bestaande constructie.

Een ander zorgconcept is wanneer er uitgegaan wordt van PG groepswonen. Hierbij vormen een aantal kleinere persoonlijke kamers een cluster met een gezamenlijke huiskamer. Binnen het gegeven stramien is het veelal ook mogelijk deze in te passen, zoals in de beelden is te zien

Belangrijk bij het nadenken over herbestemming is dat er keuzes gemaakt worden die zo min mogelijk aanpassingen aan het gebouw vereisen.

Wanneer voorgaande twee zorgconcepten in één gebouw worden toegepast is het zeer belangrijk dat de natte cellen boven elkaar komen te zitten om zo op een efficiënte manier de schachten te kunnen maken. Zoals te zien is in het voorstel de indelingsstructuur van de twee verschillende verdiepingen exact hetzelfde

Het resultaat is dat een leegstaand pand zonder opbrengsten kan worden omgetoverd tot een pand met levendigheid en huuropbrengsten

herbestemming kantoren plattegronden herbestemming kantoren lege plattegrondherbestemming kantoren naar zorgwoningenherbestemming kantoren naar groepswoningen   herbestemming kantoren impressie

Leave a Comment