Concrete Power

Er werd gevraagd om een voorstel te doen voor speels beton in de openbare ruimte. Dit voorstel combineert de huidige trend richting duurzaam opgewekte stroom met een speels karakter van beton in de openbare ruimte.

Concrete Power voorziet diverse standaard betonnen elementen van elektrische stroomvoorziening. In de beelden is bijvoorbeeld een trottoirband uitgerust met een stroomaansluiting. De bedoeling is dat elektrische auto’s op dit soort punten kunnen worden opgeladen. Door een groene toeslagstof toe te voegen aan het beton wordt het oplaadpunt op een speelse manier herkenbaar.

Naast de elektrische auto’s is er juist vooral een enorme groei aan elektrische fietsen. Mensen hebben niet altijd een tweede accu bij zich, dus een standplaats met energievoorziening kan dan uitkomst bieden.

Om de stroomvoorziening te starten kan gebruikgemaakt worden van de sms-code op het element. Vergelijkbaar met de toiletten op NS stations kan op afstand de stroomtoevoer gestart worden. Op deze manier kan er geen misbruik van gemaakt worden en is er een verdienmodel.

Een ander onderdeel van de huidige samenleving is de mobiele telefoon. Door een betonnen ontmoetingsplek met stroomvoorziening te ontwerpen op plekken waar veel mobiele telefoons zijn, is het veel voorkomende probleem van lege accu’s verholpen.

Speelse betonnen elementen zorgen ervoor dat elektriciteit voor iedereen in de openbare ruimte toegankelijk wordt.

concrete power voor auto's concrete power in stoeprand concrete power voor electrische fietsen concrete power code voor aanmelden concrete power sociale functie concrete power opladen mobiele telefoon

Leave a Comment